top of page

Datenschutzerklärung

Ochranu údajov používateľov našej webovej stránky berieme veľmi vážne a zaväzujeme sa chrániť informácie, ktoré nám používatelia sprístupňujú v súvislosti s používaním našej webovej stránky. Okrem toho sme sa zaviazali chrániť a používať vaše informácie v súlade s platnými zákonmi.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií prostredníctvom používania našich digitálnych aktív, keď pristupujete k Službám prostredníctvom svojich zariadení.

Pred použitím našich Služieb si pozorne prečítajte Zásady ochrany osobných údajov a uistite sa, že plne rozumiete našim postupom týkajúcim sa vašich informácií. Ak ste si prečítali tieto zásady a úplne im porozumeli a nesúhlasíte s našimi postupmi, musíte prestať používať naše digitálne aktíva a služby. Používaním našich služieb súhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov. Pokračovanie v používaní Služieb znamená, že akceptujete tieto Zásady ochrany osobných údajov a akékoľvek ich zmeny.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa dozviete:

 • Ako zbierame údaje

 • Aké údaje zhromažďujeme

 • Prečo zhromažďujeme tieto údaje

 • S kým údaje zdieľame

 • Kde sú údaje uložené

 • Ako dlho sa údaje uchovávajú

 • Ako chránime údaje

 • Ako sa správame k maloletým

 • Aktualizácie alebo zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Aké údaje zhromažďujeme?

Nižšie je uvedený prehľad údajov, ktoré môžeme zhromažďovať:

 

 • Neidentifikovateľné a neidentifikovateľné informácie, ktoré poskytnete počas procesu registrácie alebo ktoré sa zhromažďujú pri používaní našich Služieb ("Informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb"). Neosobné údaje neumožňujú žiadne závery o tom, kto ich zhromaždil. Neosobne neidentifikovateľné informácie, ktoré zhromažďujeme, pozostávajú predovšetkým z technických a súhrnných informácií o používaní.

 • Individuálne identifikovateľné informácie, čo znamená čokoľvek, z čoho vás možno identifikovať alebo ktoré by bolo možné identifikovať s primeraným úsilím („Osobné údaje“). Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich Služieb, môžu zahŕňať informácie, ktoré sa z času na čas vyžadujú, ako sú mená, e-mailové adresy, adresy, telefónne čísla, IP adresy a ďalšie. Ak kombinujeme osobné údaje s neosobnými údajmi, zaobchádzame s nimi ako s osobnými údajmi, pokiaľ sú kombinované.

Ako zbierame údaje?  

Nižšie sú uvedené hlavné metódy, ktoré používame na zhromažďovanie údajov:

 

 • Zhromažďujeme údaje, keď používate naše služby. Preto, keď navštívite naše digitálne aktíva a používate Služby, môžeme zhromažďovať, zaznamenávať a uchovávať používanie, relácie a súvisiace informácie.

 • Zhromažďujeme údaje, ktoré nám sami poskytnete, napríklad ak nás kontaktujete priamo cez komunikačný kanál (napr. e-mail s komentárom alebo spätnou väzbou).

 • Môžeme zhromažďovať informácie zo zdrojov tretích strán, ako je popísané nižšie.

 • Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do našich Služieb prostredníctvom tretej strany, ako je Facebook alebo Google.

Prečo zhromažďujeme tieto údaje?

Vaše údaje môžeme použiť na nasledujúce účely:

 

 • poskytovať a prevádzkovať naše Služby;

 • rozvíjať, prispôsobovať a zlepšovať naše služby;

 • reagovať na vašu spätnú väzbu, žiadosti a žiadosti a ponúkať pomoc;

 • analyzovať požiadavky a vzory používania;

 • na iné interné, štatistické a výskumné účely;

 • na zlepšenie našej bezpečnosti údajov a možností predchádzania podvodom;

 • vyšetrovať porušenia a presadzovať naše podmienky a zásady a dodržiavať príslušné zákony, nariadenia alebo vládne požiadavky;

 • aby sme vám poskytovali aktualizácie, novinky, propagačné materiály a ďalšie informácie súvisiace s našimi službami. V prípade reklamných e-mailov sa môžete sami rozhodnúť, či ich chcete aj naďalej dostávať. Ak nie, stačí kliknúť na odkaz na zrušenie odberu v týchto e-mailoch.

S kým tieto údaje zdieľame?

Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, aby sme mohli prevádzkovať naše služby (napr. ukladanie údajov prostredníctvom hostingových služieb tretích strán, poskytovanie technickej podpory atď.).

 

Vaše informácie môžeme zverejniť aj za nasledujúcich okolností: (i) na vyšetrenie, zistenie, zabránenie alebo riešenie nezákonnej činnosti alebo iného protiprávneho konania; (ii) zaviesť alebo uplatňovať naše práva na obhajobu; (iii) chrániť naše práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť alebo bezpečnosť našich používateľov alebo verejnosti; (iv) v prípade zmeny kontroly nad nami alebo ktoroukoľvek z našich pridružených spoločností (prostredníctvom zlúčenia, akvizície alebo nákupu (v podstate) všetkých aktív atď.); (v) zhromažďovať, uchovávať a/alebo spravovať vaše údaje pomocou autorizovaných poskytovateľov služieb tretích strán (napr. poskytovateľov cloudových služieb), ak je to vhodné na obchodné účely; (vi) spolupracovať s tretími stranami s cieľom zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť. Aby sme predišli nedorozumeniam, chceli by sme upozorniť, že neosobné údaje môžeme preniesť alebo postúpiť tretím stranám alebo ich použiť iným spôsobom podľa vlastného uváženia.

 

Upozorňujeme, že naše Služby umožňujú sociálne interakcie (napr. verejné zverejňovanie obsahu, informácií a komentárov a chatovanie s inými používateľmi). Pripomíname vám, že akýkoľvek obsah alebo údaje, ktoré sprístupníte v týchto oblastiach, môžu čítať, zhromažďovať a používať iní ľudia. Neodporúčame zverejňovať alebo zdieľať informácie, ktoré nechcete zverejniť. Ak nahráte obsah do našich digitálnych aktív alebo ho inak sprístupníte v rámci používania akejkoľvek služby, robíte tak na vlastné riziko. Nemôžeme kontrolovať akcie iných používateľov alebo členov verejnosti s prístupom k vašim údajom alebo obsahu. Beriete na vedomie a týmto beriete na vedomie, že kópie vašich údajov môžu zostať prístupné aj po odstránení z vyrovnávacej pamäte a archivovaných stránok alebo po tom, čo tretia strana vytvorí kópiu/uloženie vášho obsahu.

 

Keď navštívite naše Služby alebo k nim pristupujete, oprávňujeme tretie strany na používanie webových signálov, súborov cookie, pixelových značiek, skriptov a iných technológií a analytických služieb („Technológie sledovania“). Tieto technológie sledovania môžu umožniť tretím stranám automaticky zhromažďovať vaše informácie s cieľom zlepšiť zážitok z prehliadania našich digitálnych aktív, optimalizovať ich výkon a zabezpečiť prispôsobenú používateľskú skúsenosť, ako aj na účely zabezpečenia a predchádzania podvodom.

 

Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie.

 

Prostredníctvom našich Služieb a našich digitálnych aktív (vrátane webových stránok a aplikácií, ktoré využívajú naše Služby) môžeme poskytovať reklamu, ktorá môže byť prispôsobená aj vám, ako napríklad: B. Reklamy na základe vášho nedávneho správania pri prehliadaní webových stránok, zariadení alebo prehliadačov.

 

Aby sme vám mohli zobrazovať tieto reklamy, môžeme používať súbory cookie a/alebo JavaScript a/alebo webové majáky (vrátane čistých súborov GIF) a/alebo miestne úložisko HTML5 a/alebo iné technológie. Môžeme použiť aj tretie strany ako napr B. Sieťoví inzerenti (tj tretie strany, ktoré zobrazujú reklamy na základe návštev vašich webových stránok), aby mohli zobrazovať cielené reklamy. Poskytovatelia reklamných sietí tretích strán, inzerenti, sponzori a/alebo služby merania návštevnosti webových stránok môžu tiež používať súbory cookie a/alebo JavaScript a/alebo webové majáky (vrátane čistých súborov GIF) a/alebo súbory cookie Flash a/alebo iné technológie na zlepšenie efektívnosti merania vašich reklám. a prispôsobiť obsah reklamy pre vás. Tieto súbory cookie tretích strán a ďalšie technológie sa riadia špecifickými zásadami ochrany osobných údajov tretej strany a nie touto.

Kde uchovávame údaje?

Neosobne neidentifikovateľné informácie

 

Upozorňujeme, že naše spoločnosti a naši dôveryhodní partneri a poskytovatelia služieb sa nachádzajú po celom svete. Na účely vysvetlené v týchto zásadách ochrany osobných údajov uchovávame a spracovávame všetky neosobné údaje, ktoré zhromažďujeme v rôznych jurisdikciách.

 

Osobné údaje

Osobné údaje môžu byť uchovávané, spracovávané a uchovávané v Spojených štátoch, Írsku, Južnej Kórei, na Taiwane, v Izraeli a iných jurisdikciách v rozsahu potrebnom na riadne poskytovanie našich Služieb a/alebo zákonom (ako je ďalej vysvetlené nižšie).

Ako dlho sa údaje uchovávajú?

Upozorňujeme, že údaje, ktoré zhromažďujeme, uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie našich služieb, dodržiavanie našich zákonných a zmluvných záväzkov voči vám, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.

Nesprávne alebo neúplné údaje môžeme kedykoľvek podľa vlastného uváženia opraviť, doplniť alebo vymazať.

 

Ako chránime údaje?

 

Hostingová služba pre naše digitálne aktíva nám poskytuje online platformu, prostredníctvom ktorej vám môžeme ponúkať naše služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska, databáz a všeobecných aplikácií nášho poskytovateľa hostingu. Ukladá vaše dáta na zabezpečených serveroch za firewallom a ponúka bezpečný HTTPS prístup k väčšine oblastí svojich služieb.

 

Všetky možnosti platby, ktoré ponúkame my a náš poskytovateľ hostingu pre naše digitálne aktíva, sú v súlade s nariadeniami PCI-DSS (štandard zabezpečenia údajov v odvetví kreditných kariet) Rady pre bezpečnostné štandardy PCI (rada pre bezpečnostné štandardy odvetvia kreditných kariet) . Ide o spoluprácu medzi značkami ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s údajmi o kreditných kartách (vrátane fyzických, elektronických a procedurálnych kontrol) našimi poskytovateľmi obchodov a služieb.

 

Bez ohľadu na opatrenia a úsilie, ktoré sme prijali my a náš poskytovateľ hostingu, nemôžeme a ani nezaručujeme absolútne súkromie alebo bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nahráte, zverejníte alebo inak zverejníte nám alebo iným.

Z tohto dôvodu by sme vás chceli požiadať, aby ste si nastavili silné heslá a ak je to možné, neprenášali nám ani iným dôverné informácie, ktorých zverejnenie by vám podľa vás mohlo spôsobiť vážnu alebo trvalú ujmu. Okrem toho, keďže e-mail a okamžité správy sa nepovažujú za bezpečné formy komunikácie, žiadame vás, aby ste prostredníctvom žiadneho z týchto komunikačných kanálov nezdieľali žiadne dôverné informácie.

Ako sa správame k maloletým?

 

Služby nie sú určené pre používateľov, ktorí ešte nedosiahli plnoletosť. Nebudeme vedome zbierať informácie od detí. Ak nie ste plnoletý, nemali by ste si sťahovať ani používať Služby ani nám poskytovať žiadne informácie.

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek požiadať o preukázanie veku, aby sme mohli overiť, či neplnoletí používajú naše Služby. V prípade, že sa dozvieme, že neplnoletá osoba používa naše služby, môžeme takýmto používateľom zablokovať alebo zablokovať prístup k našim službám a môžeme vymazať všetky informácie, ktoré o tomto používateľovi máme. Ak máte dôvod domnievať sa, že informácie nám poskytol neplnoletý, kontaktujte nás, ako je uvedené nižšie.

 

Vaše osobné údaje použijeme iba na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov a iba vtedy, keď sme presvedčení, že:

 

 • použitie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy (napr. na poskytovanie samotných Služieb alebo poskytovanie zákazníckej či technickej podpory);

 • používanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej alebo regulačnej povinnosti, príp

 • používanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na podporu našich legitímnych obchodných záujmov (za predpokladu, že tak vždy robíme spôsobom, ktorý je primeraný a rešpektuje vaše práva na súkromie).

Ako rezident EÚ môžete:

 

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a požadovať prístup k Vašim uloženým osobným údajom a niektorým dodatočným informáciám;

 • požadovať získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

 • požadovať opravu vašich osobných údajov, ktoré uchovávame;

 • požiadať o vymazanie vašich osobných údajov;

 • namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov;

 • požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, príp

 • podať sťažnosť dozornému orgánu.

​​

Upozorňujeme však, že tieto práva nie sú absolútne a môžu podliehať našim vlastným oprávneným záujmom a regulačným požiadavkám. Ak máte všeobecné otázky o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme a ako ich používame, kontaktujte nás, ako je uvedené nižšie.

V priebehu poskytovania Služieb môžeme preniesť informácie cez hranice pridruženým spoločnostiam alebo iným tretím stranám a z vašej krajiny/jurisdikcie do iných krajín/jurisdikcií po celom svete. Používaním Služieb súhlasíte s prenosom vašich informácií mimo EHP.

 

Ak ste rezidentom EHP, vaše osobné údaje budú prenesené len na miesta mimo EHP, kde sme presvedčení, že existuje primeraná alebo porovnateľná úroveň ochrany osobných údajov. Prijmeme príslušné kroky, aby sme zabezpečili, že máme s našimi tretími stranami uzavreté vhodné zmluvné dojednania, aby sme zaistili, že sú zavedené primerané záruky na minimalizáciu rizika nezákonného použitia, zmeny, zničenia, straty alebo krádeže vašich osobných údajov a že takáto tretia strana strany budú vždy konať v súlade s platnými zákonmi.

 

Zákon o ochrane spotrebiteľa v Kalifornii

 

Ak používate Služby ako obyvateľ Kalifornie, môžete mať podľa zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov v Kalifornii („CCPA“) právo požiadať o prístup k vašim informáciám a ich vymazanie.

 

Ak chcete uplatniť svoje právo na prístup k vašim údajom a ich vymazanie, nižšie si pozrite, ako nás môžete kontaktovať.

 

Nepredávame osobné identifikačné informácie používateľov na účely a na účely zákona CCPA.

 

Používatelia Služieb, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie a majú menej ako 18 rokov, môžu požiadať a získať odstránenie svojho zverejneného obsahu zaslaním e-mailu na adresu uvedenú v časti „Kontaktujte nás“ nižšie. Všetky tieto žiadosti musia byť označené ako „Žiadosť o odstránenie v Kalifornii“. Všetky žiadosti musia obsahovať popis obsahu, ktorý chcete odstrániť, a informácie dostatočné na to, aby sme mohli daný materiál nájsť. Nebudeme akceptovať komunikáciu, ktorá nie je identifikovaná alebo odoslaná nesprávne, a možno nebudeme môcť odpovedať, ak neposkytnete dostatočné informácie. Upozorňujeme, že vaša žiadosť nezaručuje, že materiál bude úplne alebo úplne vymazaný. Napríklad materiál, ktorý uverejníte, môže byť znovu publikovaný alebo preposlaný inými používateľmi alebo tretími stranami.

 

Aktualizácie alebo zmeny Zásad ochrany osobných údajov

 

Podľa vlastného uváženia môžeme z času na čas tieto Zásady ochrany osobných údajov revidovať, verzia zverejnená na Webovej lokalite bude vždy aktuálna (pozri vyhlásenie „K dátumu“). Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov kvôli zmenám. Ak dôjde k významným zmenám, zverejníme na našej webovej stránke upozornenie. Vaše ďalšie používanie Služieb po oznámení zmien na našej webovej lokalite predstavuje vaše potvrdenie a prijatie zmien Zásad ochrany osobných údajov a váš súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami týchto zmien.

Kontakt

 

Ak máte všeobecné otázky týkajúce sa Služieb alebo informácií, ktoré o vás zhromažďujeme a ako ich používame, kontaktujte nás na adrese:

 

Matthias Büchler Consulting Swiss AG

Stückistrasse 11, 6442 Gersau, Švajčiarsko

Emailová adresa:  info@mb-consulting-swiss.ch

bottom of page